Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2019

Brzozi
00:12

Frequency

Reposted fromgruetze gruetze viaMrCoffe MrCoffe

March 07 2019

Brzozi
23:33
2339 05cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
Brzozi
23:32
0264 c3ea 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaabl abl

March 06 2019

Brzozi
21:59
'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 

March 05 2019

Brzozi
18:05
Reposted fromshakeme shakeme
Brzozi
18:03
4826 3b30 500
Reposted fromhagis hagis viawabnicu wabnicu

March 04 2019

Brzozi
20:25
Brzozi
20:23
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Brzozi
11:57
7276 f02b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoski oski

March 01 2019

Brzozi
16:57
Visual recipe
Recipes
Recipe
Pavel becker recipes
Nora luther recipes
Pavel becker
Reposted fromoopsiak oopsiak viashowmetherainbow showmetherainbow

February 28 2019

Brzozi
13:28

February 27 2019

Brzozi
16:39
3788 ba9a 500
Reposted fromprecelka precelka viasucznik sucznik

February 25 2019

Brzozi
22:04


Life cycle of pasta
21:52
7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

Brzozi
21:45
2684 18fe 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMrCoffe MrCoffe
Brzozi
21:35
3983 0075 500
Brzozi
21:20
7343 0779
Reposted fromsosen sosen
Brzozi
21:17
Reposted fromzelbekon zelbekon viaMrCoffe MrCoffe
Brzozi
21:13
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viacorvax corvax

February 21 2019

Brzozi
22:12
0656 51b0 500
Reposted frompunisher punisher viaMrCoffe MrCoffe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl