Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

Brzozi
17:07
8063 b028 500
Reposted frompunisher punisher viaasparagus asparagus

May 08 2019

23:53
4719 9ea6 500
Reposted fromjacie jacie viaEmilieBronte EmilieBronte
Brzozi
23:27
0419 b743 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaovtza ovtza
Brzozi
23:23
1705 c789 500
Reposted fromsavatage savatage
Brzozi
23:12
Reposted frombluuu bluuu viaister ister

May 04 2019

14:10
7747 f530 500

mienar:

pondering

May 01 2019

Brzozi
12:32

April 27 2019

Brzozi
13:55
2696 db81 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
Brzozi
13:53
2771 9ce3 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaovtza ovtza
Brzozi
13:52
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove

March 27 2019

Brzozi
00:12

Frequency

Reposted fromgruetze gruetze viaMrCoffe MrCoffe

March 07 2019

Brzozi
23:33
2339 05cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
Brzozi
23:32
0264 c3ea 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaabl abl

March 06 2019

Brzozi
21:59
'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 

March 05 2019

Brzozi
18:05
Reposted fromshakeme shakeme
Brzozi
18:03
4826 3b30 500
Reposted fromhagis hagis viawabnicu wabnicu

March 04 2019

Brzozi
20:25
Brzozi
20:23
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Brzozi
11:57
7276 f02b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoski oski

March 01 2019

Brzozi
16:57
Visual recipe
Recipes
Recipe
Pavel becker recipes
Nora luther recipes
Pavel becker
Reposted fromoopsiak oopsiak viashowmetherainbow showmetherainbow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl