Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2018

Brzozi
21:38
5620 1c50
Reposted fromambermoon ambermoon viaredhairwitch redhairwitch
Brzozi
21:35
Brzozi
21:07

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaardhund maardhund
20:39

October 02 2018

Brzozi
13:47
9051 b77d
Reposted fromursa-major ursa-major viaKaBoom KaBoom
Brzozi
05:58
9357 42de 500
Reposted fromgrobson grobson viasunako sunako

October 01 2018

21:16
1960 f311

vincekris:

Walking the Streets of Moscow (Ya shagayu po Moskve), 1963, directed byGeorgiy Daneliya

Brzozi
20:53
4951 c9e0 500
Reposted fromtichga tichga viaZoonk11 Zoonk11
Brzozi
20:40
4585 eb45 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaredhairwitch redhairwitch

September 30 2018

Brzozi
00:07
Reposted fromFlau Flau viafruneman fruneman

September 29 2018

Brzozi
23:42
2572 90b3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet
Brzozi
23:30
7849 e68a
Reposted fromdaelmo daelmo viapsychoviolet psychoviolet
Brzozi
23:07
Reposted fromshakeme shakeme viaurszulka urszulka
Brzozi
23:05
1888 94b4
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiimi miimi
Brzozi
23:04
1665 60a9 500
Reposted fromseaweed seaweed viakerio kerio
Brzozi
23:03
1678 97f6 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasunako sunako
Brzozi
22:59
7700 1e2a 500
Reposted frompiehus piehus viajanuschytrus januschytrus
Brzozi
22:57
Reposted fromfelicka felicka viasunako sunako
Brzozi
21:32
1666 7be0 500
Reposted fromseaweed seaweed viasoadysta soadysta
00:58
4236 0fa7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianelabai nelabai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl